מכת ברד

מכת ברד

רש"י כותב שה' אמר למשה לעשות סימן "ומחר לכשיגע  החמה ירד ברד" ושואל ר' שמשון הרי כשיורד ברד אין חמה ומה הפשט?

אלא ישנו יסוד אנשים חושבים שמחיצה באה להפריד אבל האמת היא שהמחיצה באה לקרב כמו שבזכות מחיצה אפשרי לרקוד בנים ובצד שני בנות וכהשם נותן ברכה הוא חייב לתת את זה עם מחיצה וכשיורד גשם ברכה העננים הם המחיצה אבל פה שהברד הוא קללה אין צורך בעננים אלו.

 

Écrire commentaire

Commentaires : 0