לענין הקורבנות שזה מסמל האהבה להקב"ה

שבלעם בא לקלל נישא לבאו בכל האפשריות ולכן רצה לקלל בידיוק בזמן שהקבה כועס והזכיר את חטורה מאוד מעריכה בזה שבנה שבע מזבחות והכן לי שבעה פרים ושבעה אילים ופירש רש"יהעגל והת שם שבא ואמר אבותיך הקריבו כך ואני יקריב כנגד כולם ולכן הקריב כך שלושה פעמים כנגד שלושת אבות שהקריבו  כך

ולכורה מה ראה בלעם בקרבנות שניראה שזה היה עיקר מערכת שלו שבא ועשה כמו שעשו האבות הקדושים

יש שני סוגים של קפירה הראשון שאלוקים ברא אבל אחרי שברא ברא והיום אין לו שליטא על מה שקורה והשני שוודי יכל לשלות אבל היות והוא כל כך גדול אז לא אכפת לו מה קורה ויש את השלישית שזה לא ניקא קפירה כי זה מטומטם לחשוב שאין באמת אלוקים

בלעם היה כופר מהפחינה השניה שאלוקים כל כך גדול ולכן עדיין המרק ביננו אין סוף וא"כ ישראל על ידי הקרבנות התקרבו תיפה להקבה וא"כ על ידי הקרבנות שאני יקריב אני בעצם יחזיר את הקרבנות חוץ מזה שחטאו בעגל ואז אני עדיף עליהם

ה עונה לו מוסג קרבן זה לא איזה נתינה בעלמה אלא זה מסמל ומחזק את הקשר ואת האבה (קרבן הוא מסמל את האבה שיש ביננו שקרבן זה גם חי יש לו כח צמיחה וכששורפים אותו הוא חוזר לשורשה וזה אדבר שאכי דומה לאדם ומתי שאנחנו מקריבים זה כביכול שאני אומר כולי שלך ואני מוכן להקריב את עצמי וזה הביטוי בקרבן והגדולה שהיה באברהם שהיה עוד יותר מוכשי) וא"כ אומר ה לבעם הקרבנות שלך הם לא כלום שהם לא מבטות כלום נמצנו למדים שע"י שאנו מקריבים מעצמנו אנו מחזקים את גודל הקשר והאבה שיש ביננו למקום

 

Écrire commentaire

Commentaires : 0