עזר כנגדו

לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו  ולכאורה קשה למה  האדם הראשון היה לבדו הרי היו לו

מיליוני מלאכים שיעשו כל מה שרוצה ששירתו אותו וכו' אז מה הפשט

אלא צריך לומר שמה שאשה עושה לא יכולים לעשות מיליונים של מלאכים 

Écrire commentaire

Commentaires : 0