לדרשן

שמעתי פעם בעל דרשן שאמר כך: תמיד תמהתי בליבי מדוע תמיד מכבדים בשבע ברכות דרשן לדבר, ועוד תמיד מקפידים שיהיו שתים, מדוע? 
עד שהגעתי למשנה שאומרת שכל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, ונתיישבה תמיהתי. 
כי מובן אחד שנהנה מסעודת החתונה יכול לשמח את החתן בריקודים וכו', אבל אחד שנהנה מסעודת חתן בשבע ברכות כיצד ישמח את החתן? והרי אם לא ישמח עובר בחמשה קולות? 
לכן ברור שמעמידים בעל דרשן לדבר ומתחיל לדבר אבל לא יודע לגמור, ומוציא לכולם את התאבון ובמילא אף אחד לא נהנה מסעודת החתן, ואינו עבור בחמשה קולות. 
והדרשן השני, לצורך מה? תפקידו להוציא את התאבון וההנאה לדרשן הראשון, שודאי נהנה עד עתה בזה שדיבר ודיבר ודיבר, שיסבול גם הוא ולא יעבור בחמשה קולות


Écrire commentaire

Commentaires : 0